Maxon at IBC


Maxon is exhibiting at IBC in Amsterdam, as a developer of professional 3D Software, modeling, painting, animation and rendering solutions.

Trade fair IBC is a must for everyone in global media, entertainment and technology. Maxon presents their Cinema 4D artists share techniques that are used for the realization of AAA games such as Assassins Creed Syndicate and Need for Speed Payback.

Presentations are given continuously at their stand, with a live connection to the internet by some of the most talented artists in this field.

Hypsos has made the stand design for the Maxon presentation where, in addition to the Maxon logo, all attention is focused on live presentations with their Cinema 4D and Redshift.
Visitors can get started with the software themselvesin the adjacent room.Goal of PostNL at the E-Commerce Trade Show was that most visitors would go home with the knowledge that PostNL has the most extensive portfolio for online retailers. They work on being the best European packages and letters company, which operates in the Benelux, the United Kingdom, Germany and Italy. Responding today to the changes of tomorrow is for PostNL key to become best company in Europe for post and packages.

During this edition of the E-Commerce Trade Show PostNL focused on delivery options. The many delivery options PostNL offers to their clients ensures optimal freedom of choice in where and when their customers want to receive the order. This was also the starting point for the stand design in which banners as large eyecatchers explain every delivery option of PostNL.

In addition, a large package machine was presented and an innovation pillar with three monitors on which new developments and new products were presented. Hypsos provided for PostNL both the stand design as the exhibition stand construction.

The launch of the new E-cigarette brand Be Posh at international trade fairs worldwide features a striking presentation that shows their complete product range.

With the theme “Outstanding products for outstanding people”, the new e-cigarette brand Be Posh was introduced at trade shows around the globe with a modular stand design that reflects the values of the brand: uniqueness, stylish gloss black finishes and especially high quality. These values can be experienced by visitors who can test the product and appreciate the high end packaging and presentation of the product range. The heart of the stand presentation is the bar, where meetings with trade fair visitors begin.

Hypsos signed up for both the stand concept design as well as the stand construction of this high quality world-wide exhibition presentation, with the kick-off taking place at TCP in Paris.

Vandaag opende de twee-jaarlijkse vakbeurs Transport Logistiek in München: ‘s Werelds toonaangevende vakbeurs voor logistiek, mobiliteit, IT en supply chain management. Port of Rotterdam neemt deel aan deze vakbeurs – die als de grootste geldt voor Europa – met een verzameling deelnemende bedrijven.

De omvangrijke stand van Port of Rotterdam bied aan zijn deelnemers een drukbezochte hotspot om hun relaties in te kunnen ontmoeten en kennis te kunnen maken met potentiele opdrachtgevers.

Hypsos heeft het standontwerp gemaakt om onder overkoepelend label van Rotterdam Port Promotion Council iedere deelnemer zichtbaarheid te geven en een prettige plek om in te werken tijdens deze voor hen zo belangrijke vakbeurs in Muchen. De etage in de stand bied extra ruimte voor alle deelnemende bedrijven en extra zichtbaarheid op de beurs.

PROVADA is de grootste vastgoedbeurs in Nederland. Het Thema van dit jaar was ‘Are we fit for the future?’

Met de focus op trends & innovaties en een goed netwerk van deskundigen, presenteert PROVADA een maximale beleving op de beursvloer. Meer dan 25.000 vastgoedprofessionals waaronder vastgoedinvesteerders, retailers, architecten en locale overheden bezoeken PROVADA voor kennis, inspiratie en voor de vele netwerkgelegenheden.

Hypsos verzorgt al jarenlang standontwerp en standbouw voor deelnemers aan de Provada. Ook dit jaar mocht Hypsos voor een aantal prachtige onderneningen standontwerp en standbouw verzorgen waarmee zij de drie beursdagen van Provada prettig konden netwerken;  Klanten ontvangen, kennismaken met nieuwe relaties en vooral kennis op het vakgebied uitwisselen. Ook werden op diverse stands workshops, ‘lounges’ en inspiratiesessies georganiseerd.

Interesse in een vrijblijvend gesprek hoe wij ook voor uw bedrijf een  succesvolle bedrijfspresentatie op de Provada neer kunnen zetten? Bel met Joël Lens, 0346 357500 of mail naar j.lens@hypsos.com.

disclaimer

Informatie

De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Evenmin is deze informatie bedoeld als een aanbod om aandelen te kopen of te verkopen. Hoewel Hypsos B.V. zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Hypsos Nederland bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Hypsos B.V. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. U stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen

Hypsos B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Hypsos B.V. garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen. Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van Hypsos B.V. en wordt niet onderschreven. Hypsos B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Intellectuele eigendom

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Hypsos. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Hypsos. Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan om: materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciele, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt. materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

 • Sitemap

 • Sitemap

 • privacy statement van Hypsos

  Hypsos b.v. spant zich naar alle redelijkheid in, alle privacy gevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen. Hypsos b.v. respecteert uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  Bedrijfsgegevens
  naam bedrijf:  Hypsos b.v.
  Website:  www.hypsos.com
  inschrijfnummer KvK: NL31022132
  BTW nummer: NL004338285B01

  E-mailadres
  Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

  Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

  Telefoonnummer
  Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten.

  Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien dit noodzakelijk is voor: de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  Bijzondere persoonsgegevens
  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

  Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  Klikgedrag
  Van bezoekers aan de website Hypsos.com worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s en het klikgedrag. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn niet tot een persoon te herleiden. Hypsos b.v. maakt geen gebruik van cookies om gegevens op uw computer op te slaan.

  Links naar andere websites
  Op de website treft u links aan naar andere websites. Hypsos draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

  Veiligheid opslag van gegevens

  Veiligheidscriteria

  1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  4. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

  Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

  Vragen
  Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen naar info@hypsos.com

  Hypsos b.v.
  Centurionbaan 220
  3769 AV Soesterberg
  0346 357500
  info@hypsos.com

  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

  De eerstgemaakte foto’s ter wereld zijn te zien in de Emiraten. Louvre Abu Dhabi heeft eind april een tentoonstelling geopend met enkele van de vroegst bekende foto’s die buiten een westerse context zijn gemaakt: ‘Photographs: An early album of the world’.

  Meer dan 250 van de vroegste foto’s die hun licht laten schijnen op het verleden van de wereld, inclusief het Midden-Oosten, met afbeeldingen uit Saoedi-Arabië en Egypte, evenals enkele van de oudste afbeeldingen die zijn gemaakt in India, de Filippijnen en elders.

  De tentoonstelling is een samenwerking met het Musee du Quai Branly- Jacques Chirac en de tentoongestelde werken zijn voornamelijk afkomstig uit deze museumcollectie, die een aantal van de vroegste buiten Europa geproduceerde foto’s bevat. Deze zullen worden aangevuld met verschillende uitzonderlijke leningen van de Bibliothèque Nationale de France, Musée National des Arts Asiatiques – Guimet, Musée d’Orsay, La Société de Géographie en La Cité de la Céramique – Sèvres & Limoges.

  HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, voorzitter van het ministerie van Cultuur en Toerisme – Abu Dhabi, zei: “Fotografie is een van de belangrijkste instrumenten die hebben bijgedragen aan het documenteren van de geschiedenis van de wereld en zijn diverse culturen. Om een ​​deel van ons inspirerende menselijke erfgoed te laten zien, presenteren we de tentoonstelling Photographs 1842 – 1896: An Early Album of the World in Louvre Abu Dhabi. De tentoonstelling is nog een ander voorbeeld van de rijkdom van Abu Dhabi’s cultuur, die een mix is ​​van de culturen en kunst van de wereld, waardoor Abu Dhabi een culturele bestemming is voor bezoekers uit de hele wereld. Tijdens een bezoek aan Louvre Abu Dhabi deze zomer kunnen bezoekers naar nieuwe plaatsen reizen en verschillende regio’s van de wereld verkennen door de ogen van 19e-eeuwse Europese reizigers in de allereerste fototentoonstelling van het museum. “

  Hypsos in Dubai was verantwoordelijk voor de museuminrichting: de ontwikkeling van het tentoonstellingsontwerp naar een fysieke productie van de museumtentoonstelling.

  A World of Exchanges, Photographs 1842 – 1896: An Early Album of the World’ is te zien in het Louvre Abu Dhabi van 25 april tot 13 juli.

  Copyright foto’s: ©Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi/ Photo by Mohamed Somji/ Seeing Things

  Toon blog navigatie

  5 juni

  Ingrid Schat

  vacatures bij Hypsos

  We zijn op zoek naar vakmensen met talent in de standbouw, interieurbouw of afbouw. Dit zijn alle vacatures van Hypsos in Soesterberg:

  Lees verder

  Leon Wind

  Hypsos stapt in Floriade 2022 Business Club

  Hypsos is toegetreden tot de Floriade Business Club, een initiatief van voornamelijk Almeerse ondernemers om zich sterk te maken voor de aanstaande Floriade.

  Lees verder

  12 april

  Eric Beekmans

  Geopend! Het Shimano Experience Center Valkenburg

  12 april werd door de heer Shimano zelf het Shimano Experience Center in Valkenburg officieel geopend.

  Lees verder