dierentuin

Voor dierentuinen staat dierenwelzijn op nummer één, om dit te bereiken worden dieren zoveel mogelijk in hun eigen, natuurlijke habitat geplaatst. Op de tweede plaats staat educatie van de bezoeker.

Thematisering was lange tijd het toverwoord in dierentuinen. Dankzij die thematisering loopt niet alleen het dier in zijn natuurlijke habitat, maar kan de bezoeker zich ook veel beter plaatsen in de leefomgeving van het dier, inclusief de menselijke hand hierin. Daarnaast bieden de gethematiseerde omgevingen de bezoeker de mogelijkheid om veel dichter bij de dieren te komen, zonder deze te storen, hierbij o.a. gebruikmakend van eenzijdig spiegelende ramen.

Daarnaast is educatie van groot belang. Hiervoor kunnen diverse middelen worden ingezet, van beschrijvende teksten tot en met (elektro-)mechanische en/of interactieve exhibits. Hypsos heeft in diverse projecten bewezen dat het in nauwe samenwerking met de klant en met collega-bedrijven gespecialiseerd op het gebied van elektromechanica, software ontwikkeling en productie van educatieve informatie, in staat is om tot kwalitatief hoogwaardige gethematiseerde dierenverblijven te komen die de rust bieden aan de dieren en op een leuke manier bijdragen in kennistoename van de bezoeker, die daardoor sterker het gevoel heeft dat hij één is met de dieren.