Corona maatregelen

Soesterberg, 18 maart 2020

Geachte relatie,

Nu we allemaal de richtlijnen van het RIVM opvolgen om verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan, realiseren we ons nog meer hoe onmisbaar live communicatie in ons leven is.

Enerzijds krijgen we meer tijd voor onze privé situatie, kinderen moeten worden opgevangen en geniet je van dit bijzondere moment, de extra tijd die je ineens ‘verplicht’ met elkaar door mag brengen.

Anderzijds zijn er de zorgen hoe de economie draaiende zal blijven en hoe jouw bedrijf in business kan blijven. En dat betekent dat we op korte termijn moeten veranderen. Kennisoverdracht kan alleen als er face-to-face contact is, maar nu moeten we ons aanpassen en ons voorbereiden om op alternatieve wijze toch met onze klanten in contact te kunnen blijven.

We leven mee met de personen die getroffen zijn door het Corona virus en hebben diep respect voor alle betrokkenen in vitale beroepsgroepen. Laten we voor elkaar blijven zorgen en er samen alles aan doen om het Corona virus onder controle te krijgen.

In de tussentijd willen wij bij Hypsos graag ook de zorgen van onze klanten delen en hen waar mogelijk ondersteunen met creatieve input. Natuurlijk waarbij contact via digitale wijze loopt.

We realiseren ons nu des te beter hoe onmisbaar live communicatie in ons leven is..

Praktisch: Wat Hypsos betreft, wij zijn open.

We volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben het intern zo georganiseerd dat we voor een goede spreiding van kantoor/thuiswerken hebben gezorgd:

  • Mensen die ziekte verschijnselen vertonen blijven thuis, ter bescherming van zichzelf en van de collega’s.
  • Sales is telefonisch gewoon bereikbaar, of via mail of skype.
  • Op kantoor en in de werkplaats en op locatie zijn de noodzakelijke maatregelen genomen om de veiligheid van jouw en onze medewerkers te kunnen waarborgen.
  • Productiecapaciteit wordt uitgelegd op basis van de verwachte hoeveelheid werk in de komende week. De bezetting wordt op dagbasis vooraf bekeken en ingericht.
  • Mensen die wegens gebrek aan werk niet nodig zijn in de productie zijn preventief thuis, maar blijven direct oproepbaar.
  • Door middel van roulatieschema’s wisselen de productiemedewerkers elkaar af en zorgen we ervoor dat alle machines voldoende bezet zijn voor het uitvoeren van orders.

Zodra wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren als gevolg van verdere maatregelen in verband met het Corona virus, informeren we je via onze website en via e-mail.

Mocht je langer in de wacht staat of de juiste afdeling/persoon niet kunnen bereiken?
We zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar: 0346 357500
We zijn non-stop, ook na (Europees geldende) kantooruren bereikbaar via email: info@hypsos.com

Mei 2020: Inmiddels heeft Hypsos Stay Safe ontwikkeld, een aanpak waarmee jij je organisatie op een duurzame en verantwoorde wijze Corona proof kunt maken. Naast de corona licentie app met een interactieve e-learning module, bieden we branded gecertificeerde mondkapjes, plexi screens, signage en nog veel meer corona gerelateerde producten. Naar Stay Safe

Zie ook onze visie op beursdeelname in het corona tijdperk