Onze werkwijze

Think Design Make zijn de drie pijlers in ons werkproces.

THINK

Inhoudsontwikkeling conceptvorming het wegen van alle belangen en inhoudelijke onderwerpen en het komen tot een op maat gesneden concept zijn hier aan de orde. De conceptdenker, inhoudsontwikkelaar, ontwerper en project manager zoeken samen naar informatie en gaan de dialoog aan met de klant. Een leerproces wordt opgestart en doorlopen wat leidt tot innoverende ideeën, duidelijk zicht geeft op te verwachten “hindernissen” (als bv gestelde eisen door de organisatie, veiligheid, milieu-eisen of benodigde technologie) en de baan vrijmaakt voor het ontstaan van het ontwerp.

DESIGN

Doordat inmiddels het concept eigen is gemaakt door de diverse betrokkenen, thema’s en doelstellingen samen met de klant zijn bepaald, kan het ontwerp starten. Vormen, geluiden, beelden, licht, kleur die de zintuigen stimuleren en nieuwsgierigheid en interesse doen ontstaan, vormen nu samen een geheel. Het ontwerp wordt in iedere fase steeds kritisch getoetst aan de uitgangspunten gevormd bij Think, al naar gelang de grootte van het project wordt dit samen met de klant gedaan. En vooral, bekeken vanuit het oog van de bezoeker!

MAKE

Iets bedenken en ontwerpen is al een hele uitdaging. Het ook echt realiseren is wellicht nog robuuster. Door vakmanschap van diverse Hypsos medewerkers op het vlak van engineering, projectvoorbereiding, bestellen materialen, contact met subleveranciers onderhouden, voorbereiding op diverse productie afdelingen en het echte produceren, transporteren en bouwen ontstaat een tentoonstelling die aan alle gestelde doelen voldoet. Het integrale proces is van meet af aan op alle factoren (zeker ook financieel) succesvol en creatief met veel inzet en kennis ontwikkeld en zal daardoor uiteindelijk de verwachtingen overtreffen.

Meer weten over Hypsos? Bekijk de over ons pagina!