PLUS supermarkt eenduidige communicatie implementatie – Hypsos

Hypsos merchandisers geven 264 PLUS supermarkten ander gezicht.

Om meer consistente instore communicatie toe te passen heeft PLUS Retail het project eenduidige instore communicatie opgezet. Doel van het project is uniforme en consistente inzet van actuele instore communicatie in de winkels; zowel actiematig als thematisch, waardoor een éénduidig winkelbeeld ontstaat.

Redenen om dit project uit te gaan voeren waren o.a. kostenissues (vanwege drie verschillende “winkel”pakketten), geen consistent winkelbeeld, teveel handelingen op de winkelvloer en geen juiste vertaling van folder naar winkelvloer.

Het project bestaat uit een aantal fases: inventarisatie, ontwikkeling en nationale uitrol. Aan Hypsos is gevraagd de inventarisatie en uitrolfases te verzorgen.

Een team van Hypsos merchandisers heeft eerst alle 264 Plus supermarkten bezocht voor een inventarisatie. Vanaf de buitengevel en winkelwagenstalling tot en met de scheidingsbordjes bij de kassa en stickers achter de servicebalie, alles is opgenomen en gefotografeerd. De gegevens zijn door Hypsos vastgelegd in een database van PLUS Retail en op basis van deze gegevens zijn nieuwe point of sale materialen ontwikkeld en geproduceerd door opdrachtgever Plus Retail.

Vervolgens hebben de Hypsos merchandisers in 6 weken tijd alle winkels volledig voorzien van alle nieuwe actiematerialen en tegelijkertijd alle oude uitingen verwijderd en daadwerkelijk afgevoerd. Zowel bij de inventarisatie als bij de implementatie zijn alle ondernemers steeds vooraf zowel telefonisch als via email door Hypsos geïnformeerd. Gedurende de hele periode was er een helpdesk voor de PLUS ondernemers beschikbaar voor alle vragen.