Trouw Nutrition op EuroTier

Centrale vraag van Trouw Nutrition voor hun beursdeelnames was hoe zij de resultaten van hun beursinspanningen konden verbeteren.

Met deze opgave heeft Hypsos in een brainstormsessie meegedacht over redenen waarom je aan beurzen deelneemt en hiermee een concept neergelegd hoe Trouw Nutrition op beurzen vooral niet hun producten maar hun oplossingen voor de verschillende doelgroepen centraal kunnen stellen. Dit concept is verder uitgewerkt in een standontwerp. Innovatieve oplossingen zijn hierin opgenomen, zoals de mogelijkheid om op de stand voedsel te testen met hun NutriOpt scanner en met behulp van een interactieve tafel een presentatie te gegeven waarin de beursbezoeker centraal staat.

Hypsos heeft concept, standontwerp en standbouw gerealiseerd voor Trouw Nutrition. De kick-off voor dit nieuwe concept was op de Eurotier in Hannover, Europa’s grootste vakbeurs voor veehouderij. Na de beurs werd duidelijk dat de doelstellingen voor de beurs ruimschoots zijn ruim gehaald en beursbezoekers aangaven aan de stand als prettig en informatief te ervaren.

Trouw Nutrition is wereldleider in innovatieve voerspecialiteiten, premixen, toevoegingsmiddelen en nutritionele diensten voor de diervoedingsindustrie. Ze leveren  producten, modellen en diensten om de productiviteit te verhogen en de gezondheid van dieren te ondersteunen in alle levensfasen. Trouw Nutrition heeft 28 vestigingen verspreid over de hele wereld, met hoofdkantoor zit in Nederland.