Woodside Biodiversity Education Centre in Hong Kong

Het Woodside Biodiversity Education Center in Hong Kong is gericht op het bevorderen van publieke bewustzijn, kennis en begrip van de biodiversiteit in Hong Kong en stimuleert publieke steun en actie voor behoud van de natuur.

Het Woodside Biodiversity Education Center in Hong Kong beschikt over een inleidend theater en de belangrijkste expositieruimte die met behulp van mooie beelden, interactieve media en levende voorbeelden kijkt naar vier grote lokale leefomgevingen: bos, grasland, water en zee.
In deze ruimte bevindt zich een 4000 liter zeshoek zoetwateraquarium. In de volgende ruimte toont de regering van Hongkong haar taken van het bewaken en beveiligen van lokale omgevingen. Deze weergave bevat een historisch perspectief waarmee de uiteenlopende leefomgevingen voor dier- en plantensoorten in Hongkong beter te begrijpen zijn.